VOETBALVERENIGING OLYMPIA HAARLEM 

logo AdobePDF2 1Notulen 18-12-2018  logo AdobePDF2 1Agenda vergadering 05-09-2019

Haarlem, augustus 2019. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 5 SEPTEMBER 2019; AANVANG 20.00 UUR 

Aan alle leden van de voetbalvereniging Olympia Haarlem (zie opmerking a),
Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering van de Voetbalvereniging Olympia Haarlem, die zal worden gehouden op donderdag 5 september 2019 in de Instructieruimtes I en II (achter de keuken) op het Nol Houtkamp Sportpark. Aanvang 20.00 uur. 

 1. Opening.

 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 3. Notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 18 december 2018 (zie opmerking 

  b).

 4. Jaarverslag 2018/2019. 

 5. Financieel verslag seizoen 2018/2019. 

 6. Mededeling kascommissie. 

 7. Financiële zaken met betrekking tot het seizoen 2019/2020 

           Vaststelling begroting 

 1. Verkiezing kascommissie seizoen 2019/2020. Twee personen behoeven lid te zijn van de 

  kascommissie.

 2. Bestuur

a. tussentijds afgetreden is Kees Goedknegt, voorgedragen wordt Monique Snoek. De leden hebben het recht zelf kandidaten te stellen. Opgaven hiertoe dienen        uiterlijk 1 september 2019 schriftelijk (voorzien van handtekeningen van tenminste drie leden en een bereidverklaring van de kandidaat) bij de voorzitter te zijn ingediend. 

 1. Verkiezing van de afgevaardigde vanuit het voetbalbestuur ter vergadering van de omni- vereniging en zijn plaatsvervanger. Voorgedragen worden Frans Homringhausen als plaatsvervanger Monique Snoek . 

 2. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan. Het bestuur stelt voor dit bedrag te handhaven op € 10.000,00. 

 3. Rondvraag.

 4. Sluiting.

Opmerkingen:

a) De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en ouders van jeugdleden van de voetbalvereniging Olympia Haarlem. Ouders mogen tijdens de vergadering het woord voeren, echter zij hebben geen stemrecht. Stemrecht is voorbehouden aan alle leden van 14 jaar en ouder. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. 

b) De notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 18 december 2018, evenals deze agenda worden gepubliceerd op de website.

Wij rekenen op een grote opkomst en bij voorbaat wensen wij u een aangename en nuttige vergadering toe. 

Namens het bestuur voetbalvereniging Olympia Haarlem, Johan Snoeks, voorzitter
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Postbus 4368, 2003 EJ Haarlem 

Voetbalkleding bestellen

tenue

Buienradar

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. kantine: 023-5338606
 • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Over Olympia Haarlem

Waar zitten wij