"Voetbal Totaal" Opleidings Centrum

Voets

Heeft de jarenlange techniektraining ons verder gebracht?.....VERVOLG!

Vanmorgen heeft Voetbal Totaal een bezoek gebracht aan Olympia Haarlem. In overleg met de voorzitter en secretaris zijn we gekomen om naast hun reguliere trainingen extra trainingen te verzorgen op basis van het onderstaande. Tevens gaan we opleiding verzorgen voor ouders en trainers/coaches. Wij zien techniektraining als middel en niet als doel op zicht. We gaan ook geen 10 lessen geven maar echt trainingen binnen de structuur van voetballen met doelstellingen, binnen aanvallen, verdedigen en omschakelen en volgens een periodiseringsmodel. Trainingen op de vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en evt. op de zondag van 09.00 uur tot 11.00 uur. Spelers van de clubs kunnen deelnemen en spelers van buitenaf. Door het periodiseren(bij pupillen is dat anders dan bij junioren) zie je kinderen snel beter worden.

 

Opleiding bij Olympia Haarlem

Wil je als speler of speelster een nog betere speler/ster worden?

De cursus bestaat uit 16 avonden van elk een uur. Daarin gaan we trainen binnen de fasetraining en wedstrijdtraining en tussen de fasetraining door zullen de techniekvormen worden toegepast. Basale oefeiningen. Wij vinden het belangrijk dat techniek wordt uitgevoerd op het moment dat de techniek bij moeheid je in de steek laat. Vaak is dat aan het einde van een training of wedstrijd. Dan willen juist gaan trainen op functionele technieken. Bijvoorbeeld tussen de oefen/leerfase en toepassingsfase in.

Wil je al inschrijven? Dat kan hier.  http://www.voetbaltotaal.info/formulier 

Ouders/trainers/coaches

Tevens gaan we de ouders informeren waarom we juist deze training geven en waarom in 16 lessen en niet wat de meeste doen in 10 lessen. Ouders willen we er ook graag bij betrekken. Ook aan trainers en coaches kunnen we verder scholen en binnen de structuur van voetballen. En alles wat daarmee samenhangt. Voor meer info verwijzen we door naar het onderstaande.

Onze trainers

Onze trainers zijn ervaren, KNVB opgeleid incl. diploma TC en TJC en tevens de opleiding Meulensteen. Onze trainers doen nog een opleiding Sport & Bewegen(Sportkunde). Ook zijn we gespeciliseerd door middel van opleidingen in omgang met kinderen, maar ook met ouders en kader. Wij vinden het welzijn van kinderen zeer belangrijk en hebben ons verbonden aan de JSW groep.
 

Oefenwedstrijden:

Iedere trainer gaat met zijn groep ook oefenwedstrijden spelen om daaruit je trainingsbedoeling te halen, binnen aanvallen verdedigen en omschakelen bij verdedigen en omschakelen bij aanvallen.

Ook gaan we leren aan spelers om na te denken, zonder dat we alles voorzeggen(aan spelers vragen stellen) bijv. waar we de bal willen veroveren bij balverlies.....Wij vinden dat spelers ook mee moeten kunnen denken om een voetbalprobleem op te lossen. Des te beter onthouden ze dat omdat het dan iets van hunzelf is. Trainer "wil je me helpen om nog beter te worden?"


Individueel of teamorganisatie? Of beiden?


Tijdens de laatste bijeenkomst Pilot TC3 jeugd ging het vooral om hoe sta je als je de bal niet hebt, als team, als linie en uiteindelijk als individu. Vooral werd er met elkaar tactisch gesproken over de wedstrijd tussen een B1 en A2.
Het individu kan het verschil maken, maar zonder goede teamorganisatie gaat dat ook niet lukken. Hoe goed je ook bent en het verschil zou kunnen maken.
Ik durf dan ook wel te stellen dat de wedstrijden die ik gezien heb, vooral in de onderbouw, individueel veel goede spelertjes oplevert maar als team niet staat. Als daarbij een gelijkwaaardige tegenstander tegenover staat wordt het een moeilijke zaak om tot scoren te komen.


Als je veel spelertjes ziet op de voetbalscholen, gaat het om de techniek,tenminste in de meeste gevallen. In feite denk ik weleens, waarom komen er geen voetbalscholen waarbij je als team extra kunt trainen waarbij teamorganisatie van belang is? Niet elke speler zal het hoogste halen. Meer als team, elkaar helpen, in elke line zal elk individu wellicht nog wel veel meer plezier geven. En renderen. Teamfuncties en teamtaken......
voetbalschool met teamorganisatie(wat doen we als we de bal hebben en wat doen we als we de bal niet hebben) te willen trainen? Elke vrijwillige trainer heeft daar best moeite mee bij de club, daarom is het van belang dat bij elke trainer een praktijkbegeleider staat om de trainer te helpen. 

Buienradar

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. kantine: 023-5338606
  • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Over Olympia Haarlem

Waar zitten wij