VOETBALVERENIGING OLYMPIA HAARLEM 

 logo AdobePDF2 1Agenda vergadering 15 juli 2020 logo AdobePDF2 1Notulen Algemene ledenvergadering 50 september 2019

Haarlem, 1 juli 2020.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 15 JULI 2020;
AANVANG 19.30 UUR

Aan alle leden van de voetbalvereniging Olympia Haarlem (zie opmerking a),
Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering van de
Voetbalvereniging Olympia Haarlem, die zal worden gehouden op woensdag 15 juli 2020 in de
Instructieruimtes I en II (achter de keuken) op het Nol Houtkamp Sportpark. Aanvang 19.30 uur.

1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 september 2019 (zie opmerking b).
4. Jaarverslag 2019/2020.
5. Financieel verslag seizoen 2019/2020.
6. Mededeling kascommissie.
7. Financiële zaken met betrekking tot het seizoen 2020/2021:
• Vaststelling begroting
• Vaststelling contributie
8. Verkiezing kascommissie seizoen 2020/2021. Twee personen behoeven lid te zijn van de kascommissie.
9. Verkiezing van de afgevaardigde vanuit het voetbalbestuur ter vergadering van de omni-vereniging en zijn plaatsvervanger. Voorgedragen worden Frans Homringhausen als plaatsvervanger Monique Snoek .
10. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan. Het bestuur stelt voor dit bedrag te handhaven op € 10.000,00.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

 

Opmerkingen:
a) De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en ouders van jeugdleden van de
voetbalvereniging Olympia Haarlem. Ouders mogen tijdens de vergadering het woord voeren, echter
zij hebben geen stemrecht. Stemrecht is voorbehouden aan alle leden van 14 jaar en ouder. Ieder lid
is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en
ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

b) De notulen van de algemene ledenvergadering van 5 september 2020, evenals deze agenda worden gepubliceerd op de website.

Wij rekenen op een grote opkomst en bij voorbaat wensen wij u een aangename en nuttige vergadering toe.

Namens het bestuur voetbalvereniging Olympia Haarlem,
Johan Snoeks, voorzitter
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Postbus 4368, 2003 EJ Haarlem

Voetbalkleding bestellen

tenue

Buienradar

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. kantine: 023-5338606
  • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Waar zitten wij