Haarlem, december 2020

Beste Olympianen,

Het is voor het eerst dat wij, als SV-bestuur, ons tot U richten in deze Coronatijd.

Al die maanden dat U niet op de club mocht en mag komen, is het werk gewoon doorgegaan.

Met veel inzet hebben de vrijwilligers hun werk voor de club gedaan, maar niet alleen de vrijwilligers ook de bestuursleden en trainers.

Trainers die, ieder op zijn eigen manier, binnen de mogelijkheden invulling hebben gegeven aan de trainingen, grote klasse!

Wij als SV-bestuur zijn hen hier dankbaar voor. Deze mensen hebben nu even pauze tot 11 januari. 

Maar de senioren lopen veel mis, kersttoernooien, nieuwjaarsreceptie, waar wij als bestuur ook naar uitkeken. 

Helaas gaat dat dit jaar en begin volgend jaar niet door.

Wat wel doorgaat is het beheren van ons mooie complex, wat uiteraard veel geld kost. Normaal hebben we de inkomsten vanuit de kantine, wat een belangrijke bron van inkomsten is, om aan alle verplichtingen te voldoen, zoals veldhuur, energie enz.

Beste Olympianen omdat de kantine dicht is, en de onkosten doorlopen, wil ik een dringend beroep op het verenigingsgevoel doen, op U als Olympiaan, zoals U vroeger DSC’74-er, DCO-er of TYBB-er was.

Voldoe Uw verplichting aan Uw club, zodat het voortbestaan van de afdelingen gewaarborgd is, en daarmee het voortbestaan van Olympia Haarlem.

Afbeelding2Tot slot wensen wij U allen Prettige Kerstdagen en vooral een gezond 2021  Afbeelding1

Wij hopen U zo snel mogelijk weer op de velden, in de sporthal en in de kantine te zien.       

Namens het SV-bestuur,

Johan Snoeks                                                                

 

Afbeelding3                                                                                         

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
  • Tel. 023- 305 305 6
  • -=-=-=-=-
  • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
  • Tel. 023- 5 33 86 06

Waar zitten wij