OMNI-VERENIGING OLYMPIA HAARLEM

Haarlem, 25 september 2023

Aan de leden van de Omnivereniging Olympia Haarlem,

Aan alle leden van de sub-verenigingen van de Omni-vereniging Olympia Haarlem*,

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Omni-vereniging  Olympia Haarlem, die zal worden gehouden op maandag 25 september 2023 in de bestuurskamer van de sportvereniging (toegang achteraan op de tribune van de sporthal). Aanvang 19.30 uur.

AGENDA

1 - Opening door de voorzitter.

2 - Bestuursmededelingen en ingekomen stukken.

3 - Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 september 2022.

Voor belangstellenden staan deze notulen op de website . U kunt ze eventueel zelf uitprinten.
Een kopie van deze notulen zal ter inzage worden gelegd in het Paviljoen.

logo AdobePDF2 1Notulen 26-09-2022    

4 - Jaarverslag seizoen 2022/2023.

5 - Financieel verslag seizoen 2022/2023.

6 - Mededeling kascommissie.

7 - Bestuursverkiezing:

Aftredend is de voorzitter Johan Snoeks. Tevens stelt het bestuur de heer Johan Assendelft voor als nieuw bestuurslid Technische zaken.
De leden (sub-verenigingen) hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. Zij dienen hiertoe vóór 19 september 2023 een schriftelijke opgave te doen bij de secretaris. Deze opgave dient ondertekend te zijn door vertegenwoordigers van tenminste twee leden (sub-verenigingen), onder bijvoeging van een bereidverklaring van de kandidaat.

8 - Goedkeuring van de vergadering aan Barry van Bilderbeek om tegelijk bestuurslid te zijn van de afdeling voetbal en van het SV bestuur. 

9 - Begroting seizoen 2023/2024.

10 - Vaststelling contributie sub-verenigingen voor seizoen 2023/2024.

11 - Verkiezing kascommissie seizoen 2023/2024.

12 - Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan. Het bestuur stelt voor dit bedrag te handhaven op € 15.000,00.

13 - Mogelijke herinrichting sportpark op initiatief van de gemeente.

14 - Mededelingen

15  - Rondvraag.

16 - Sluiting.

* De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van de sub-verenigingen van de omni-vereniging Olympia Haarlem. Zij mogen tijdens de vergadering het woord voeren. Stemrecht is echter voorbehouden aan de afgevaardigde van de sub-verenigingen of diens plaatsvervanger.

Bij voorbaat wensen wij u een aangename en nuttige vergadering toe.

Met vriendelijke sportgroeten,

Namens het omni-bestuur van de S.V. Olympia Haarlem

Anton den Braber, Secretaris.

Secretariaat::    A c den Braber, Postbus 4368, 2003 EJ Haarlem, 

                          Tel. 06-20431553;  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
  • Tel. 023- 305 305 6
  • -=-=-=-=-
  • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
  • Tel. 023- 5 33 86 06

Waar zitten wij