Welkom bij Olympia Haarlem Biljarten


 

Biljartfinale 11 04 2015 15 00 35

Op 26 maart 1985 werd door 22 enthousiaste TYBB-ers de biljartvereniging TYBB opgericht. Zij staken destijds de armen uit de mouwen en zorgden er voor dat op 22 augustus van dat jaar de biljartkamer in de Henk van Turnhoutsporthal geopend kon worden. Men startte met één biljarttafel, maar al in maart 1986 werd de tweede tafel in gebruik genomen. Een lening onder de toenmalige leden maakte dat financieel mogelijk

Het ledental van de vereniging varieerde sindsdien tussen de 30 en 40, thans 15.  Zij spelen vanaf september tot mei, in onderlinge competitie, iedere week biljart. De onderlinge competities worden op een vaste (doordeweekse) Avond en Middag gespeeld en beginnen om 19.30 uur(avond) en 13.00 uur (middag) Per avond en middag kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Gespeeld wordt op maandagmiddag en donderdagavond. Het biljartseizoen start in september en eindigt in mei.
Tijdens het seizoen worden drie spelsoorten beoefend, te weten: libre, bandstoten en driebanden. Per spelsoort duurt de competitie ongeveer drie maanden. Van iedere speler wordt vooraf een gemiddelde vastgesteld. Met dit moyenne wordt de competitie gespeeld. Degene die het eerst zijn vastgestelde aantal caramboles heeft gemaakt, wint de wedstrijd. Aldus zijn de mindere goden niet bij voorbaat kansloos tegen de betere spelers. Alle spelsoorten worden beëindigd met finalewedstrijden, waarop de nummer een van alle avonden elkaar bekampen om het clubkampioenschap.

De namen van de clubkampioenen worden bijgeschreven op het kampioenenbord dat aan de wand in de biljartkamer hangt.

De contributie bedraagt € 80,-- per seizoen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De algemene ledenvergadering wordt meestal begin juni gehouden. Per jaar word er een annonceertoernooi georganiseerd. Dit toernooi is altijd op zaterdag. Het toernooi wordt rond de kerstdagen georganiseerd . Bij dit toernooi zijn, indien er voldoende plaats is, ook introducés welkom. Voor dit toernooi wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Eens per vijf jaar benoemt het bestuur een feestcommissie. Deze commissie heeft tot taak de lustrumviering op gepaste wijze te organiseren. De penningmeester reserveert ieder jaar een klein gedeelte van de contributie voor deze lustrumvieringen

Mocht u meer informatie willen hebben over onze vereniging, waar de gezelligheid hoog in het vaandel staat, maar waarbij de sportieve uitdaging niet vergeten wordt, bel dan met een van onze bestuursleden. Zij kunnen u alle gewenste informatie verschaffen.

En, mocht u lid willen worden, weet dan dat u van harte welkom bent.

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
  • Tel. 023- 305 305 6
  • -=-=-=-=-
  • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
  • Tel. 023- 5 33 86 06