Beste ,

De overheid heeft dinsdagavond 21 april 2020 de coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 19 mei. Verder is een eerste versoepeling voor de sport aangekondigd, waardoor de jeugd vanaf woensdag 29 april weer kan gaan trainen. .In dit bericht vindt u meer informatie over de gevolgen van de verlengde maatregelen voor de honkbal- en softbalcompetities.

Impact verlenging maatregelen op honkbal- en softbalcompetities

Het verlengen van de bestaande coronamaatregelen houdt in dat alle wedstrijden tot en met 19 mei niet zijn toegestaan. Het gevolg hiervan is dat de KNBSB alle competitiewedstrijden annuleert:

 1. voor senioren en junioren tot en met dinsdag 9 juni.*
 2. voor jeugd (aspiranten, pupillen en beeball) tot en met dinsdag 19 mei.**

De afdeling Competitiezaken heeft tot en met bovengenoemde data de competitiewedstrijden in Sportlink de status “afgelast door bond” gegeven, zodat dit ook voor iedereen zichtbaar wordt in de KNBSB Competitie-app en op de KNBSB-site.

*) De datum tot en met 9 juni is het gevolg van ons eerder gecommuniceerde besluit om na het vrijgeven van de sport een voorbereidingsperiode van drie weken aan te houden. Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen voor de jeugd tot en met 18 jaar hanteren we voor junioren dezelfde datum als voor senioren.

**) Voor jeugd hanteren we (vooralsnog) geen voorbereidingsperiode van drie weken, omdat zij vanaf 29 april in principe alweer kunnen starten met trainen. Op basis van een mogelijke verdere versoepeling van de coronamaatregelen bepalen we of er wel/niet nog sprake moet zijn van een voorbereidingsperiode voor oefenwedstrijden.

Enquêtes onder verenigingen

Of de competities 2020 wel van start kunnen gaan en wanneer is op dit moment nog niet bekend. Maar dat het een ander seizoen gaat worden dan andere jaren is duidelijk. Om te inventariseren hoe de verenigingen tegen verschillende onderwerpen met betrekking tot de (aangepaste) competities 2020 aankijken, heeft de afdeling Competitiezaken recentelijk twee enquêtes onder verenigingen uitgezet:

 1. Alle 16 verenigingen in de Honkbal Hoofdklasse en/of Softbal Dames Golden League -> respons: 88%
 2. Alle 157 honkbal- en softbalverenigingen -> respons: 69%

De responspercentages maken de uitkomsten representatief voor alle verenigingen. De resultaten van enquête 1 worden apart met de verenigingen in de Hoofdklasse en Golden League gedeeld. In de bijlage vindt u een overzicht van de resultaten van enquête 2.

Uitgangspunt

Het Bondsbestuur heeft recentelijk verschillende besluiten met betrekking tot de competities 2020 genomen. Daarbij zijn de resultaten van beide enquêtes nadrukkelijk meegewogen. Het Bondsbestuur hanteert het volgende uitgangspunt: We proberen er alles aan te doen onze verenigingen/leden dit seizoen nog zoveel mogelijk competitiewedstrijden te kunnen laten spelen!

Dit uitgangspunt is mede ingegeven door de reacties op de stelling in enquête 2 over zoveel mogelijk wedstrijden spelen of ook ruimte bieden om toernooien te organiseren. 83% van de verenigingen gaf aan bij voorkeur zoveel mogelijk weken te willen gebruiken om competitiewedstrijden te kunnen spelen.

 

Besluiten Bondsbestuur

Over de volgende onderwerpen heeft het Bondsbestuur een besluit genomen:

 1. Wel kampioenschappen, geen promotie-/degradatieregelingen

Het Bondsbestuur heeft besloten dat in de verschillende klassen/poules gewoon om een kampioenschap wordt gespeeld. Dit seizoen kent echter geen promotie-/degradatieregelingen.

 1. Voorbereidingstijd

Als KNBSB hebben we enkele weken geleden de maatregel ingevoerd om vanaf het moment van vrijgeven van de sport door de overheid een voorbereidingstijd van drie weken aan te houden. De resultaten van de enquêtes bevestigen deze periode. Voorlopig handhaven we dan ook een voorbereidingstijd van drie weken.

N.B.: Door verenigingen is opgemerkt dat vooral hoger spelende teams (gesloten klassen, 1e teams) een voorbereidingstijd van drie weken nodig hebben en dat voor lager spelende teams (open klassen, jeugd) een kortere voorbereidingstijd van twee tot drie weken genoeg is.

 1. Afgelaste wedstrijden inzetten als oefenwedstrijden

Uit de enquête onder alle verenigingen blijkt een duidelijke wens om ‘afgelaste’ competitiewedstrijden als oefenwedstrijden in te zetten, zodat verenigingen niet in een kort tijdsbestek alsnog zelf een oefenprogramma moeten samenstellen.

De KNBSB adviseert verenigingen om, zodra een datum in beeld is waarop de sport weer wedstrijden mag gaan spelen, vooral onderling contact met elkaar te zoeken over het gebruik van ‘afgelaste’ competitiewedstrijden als oefenwedstrijden. Meer informatie volgt te zijner tijd.

 1. A) Zomerstop competities (uitgezonderd Hoofdklasse en Golden League, zie 4B)

De resultaten op de vragen over de zomerstop laten zien dat voor de gesloten klassen geen duidelijke voorkeur is om wel/niet een zomerstop te hanteren (51% om 49%) terwijl in de open klassen wel behoefte is aan een zomerstop (63% om 37%). Qua lengte van de zomerstop is 57% van de verenigingen een voorstander van het inkorten van de huidige zomerstop van 6 weken naar 2, 3 of 4 weken.

N.B.: Uit enkele reacties bij de open vraag in enquête 2 blijkt dat als mensen in de zomerperiode ‘gewoon’ op vakantie kunnen, dan is er wel degelijk behoefte aan een zomerstop. Als door de coronamaatregelen er geen reismogelijkheden (vakanties) zijn, dan wil men zoveel mogelijk doorspelen.

Het Bondsbestuur heeft, indachtig het uitgangspunt om zoveel mogelijk competitiewedstrijden te kunnen laten spelen, vooralsnog het besluit genomen een zomerstop te handhaven maar deze in te korten van zes naar drie weken. Bovendien houden we voor alle vakantieregio’s één periode van de zomerstop aan: van maandag 13 juli tot en met zondag 2 augustus. De zomerstop valt daarmee precies in de overlappende periode van de drie vakantieregio’s.

 

 1. B) Zomerstop Honkbal Hoofdklasse en Fastpitch Softbal Dames Golden League

Voor de Honkbal Hoofdklasse en Fastpitch Softbal Dames Golden League gelden andere bepalingen:

 • De Honkbal Hoofdklasse wordt (in principe) zonder competitieonderbreking gespeeld.
 • In de Fastpitch Softbal Dames Golden League wordt vooralsnog de zomerstop uit de oorspronkelijke speelkalender gehandhaafd: de weekenden van 8 en 15 augustus.
 1. Uiterste speeldatum

De meerderheid van de verenigingen is voorstander om langer in oktober door te spelen. N.B.: De laatste wedstrijden in de huidige competitieprogramma’s staan gepland in het weekend van 4 oktober 2020, met een uitloop van twee inhaalweekenden.

Het Bondsbestuur heeft besloten de uiterste speeldatum waarop competitiewedstrijden kunnen worden gepland te bepalen op 18 oktober met een uitloop van één inhaalweekend (25 oktober).

Als door de coronamaatregelen er geen reismogelijkheden (vakanties) in de zomerstop zijn, is de herfstvakantie de eerstvolgende gelegenheid voor mensen met schoolgaande kinderen om op vakantie te gaan. Onze inschatting is dat mensen dan massaal op vakantie zullen gaan. In dat geval hanteren we een uiterste speeldatum van 11 oktober met eventueel 18 én 25 oktober als inhaalweekenden.

 1. Speelgerechtigdheid

Speelgerechtigdheidsregels laten we zoveel als mogelijk en wenselijk los in 2020. De afdeling Competitiezaken onderzoekt nog welke regels dit precies betreft. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Tot slot

De coronacrisis heeft de wereld ingrijpend veranderd. Ook de honkbal- en softbalsport wordt hard getroffen. Met bovenstaande beslissingen hopen we meer duidelijkheid over verschillende onderwerpen te hebben gegeven. Maar helaas weten we (nog) niet waar deze crisis eindigt, hoe de wereld er dan uit ziet en vooral wat er dan mogelijk is voor onze honkbal- en softbalcompetities. Deze periode vraagt dan ook flexibiliteit van ons allemaal.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen we het uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

 

Roy Vink
Manager Sportontwikkeling & Competitiezaken

 

 

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. kantine: 023-5338606
 • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Waar zitten wij