Mutaties, opzeggen, aanmelden en overschrijven

 

Mutaties.

Indien er iets wijzigt in uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld verhuizing, telefoonnummer, e-mailadres, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Marianne Hermarij. Haar e-mailadres is...

Op de najaarsvergadering zijn de volgende contributies vastgesteld met goedkeuring van de ledenvergadering:

Gaarne overmaking NL36RABO0153264063 tnv Olympia Haarlem 

A) Incasso via een rekening 

...
  Geboorte datum 2018
Dames 1 & 2, Honkbal 1 nvt € 230,00

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. kantine: 023-5338606
  • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Over Olympia Haarlem

Waar zitten wij