LID WORDEN VAN OLYMPIA HAARLEM & OPZEGGEN

AVG TOESTEMMING EN TOELICHTING

CONTRIBUTIE

JEUGDSPORTFONDS HAARLEM

 

 

 

 

LID WORDEN VAN OLYMPIA HAARLEM & OPZEGGEN 

Graag verwelkomen wij nieuwe leden, zowel jeugdleden als senioren voor de zaterdag, de zondag en de zaalcompetitie. Je kan ook gerust eerst een keer komen meetrainen.

Onze vereniging probeert zo snel en efficiënt mogelijk de leden te ondersteunen. De administratie van onze vereniging is geheel digitaal ingericht.  U kunt via dit aanmeldformulier lid worden van onze club. Bij vragen en opmerkingen kunt u uitsluitend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact opnemen. Om het formulier te kunnen gebruiken dient u zicht eerst te registreren op onze website.

>> ONLINE AANMELDFORMULIER

Alle informatie over contributie en betaling staat op de site www.olympiahaarlem.nl/contributie.

 

OPZEGGEN

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via het online opzegformulier. 

Mondelinge afmelding bij trainer, coach, teambegeleider of bestuurslid geldt NIET als formele afmelding. Vanzelfsprekend informeert u zelf de trainer, coach of teambegeleider van het team (van uw kind).

Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk 31 mei schriftelijk via de mail worden opgezegd bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De penningmeester stuurt u half augustus dan ook geen verzoek om betaling van de contributie voor komend seizoen. Wanneer u zichzelf of uw kind na 31 mei (voorafgaand van het nieuwe voetbalseizoen) schriftelijk via de mail afmeldt, ontvangt u GEEN restitutie van de verschuldigde contributie.

Na 31 mei worden huidige leden automatisch als lid van de vereniging aangemerkt (zie hierboven). Als lid van onze vereniging ontvangt u dan ook zoals gewoonlijk de contributiebrief van de penningmeester.

Motivering beleid:
Deze op het oog misschien ‘zware’ richtlijn is noodzakelijk om onze vereniging voor alle leden op een plezierige manier te organiseren. Daarvoor zijn diverse redenen:

De KNVB eist dat club het aantal elftallen én het aantal spelers in een vroegtijdig stadium aan de KNVB worden doorgegeven. Het aantal leden dat op 1 juni aanwezig is, is hiervoor bepalend. Daarvan is 31 mei afgeleid.

Bij terugtrekking van elftallen (doordat spelers zich later afmelden) brengt de KNVB bij onze vereniging een boete in rekening.

Bovendien worden uw medespelers (of medespelers van uw kinderen) ernstig gedupeerd.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel voetbalclub Olympia Haarlem zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voetbalclub Olympia Haarlem.

Voetbalclub Olympia Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Voetbalclub Olympia Haarlem behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of regelgeving, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en het huishoudelijk reglement van voetbalclub Olympia Haarlem.

Met het uploaden en plaatsen van bestanden op deze website verleent de gebruiker van deze website de club toestemming om deze bestanden kosteloos voor publicitaire doeleinden te gebruiken. 

AVG TOESTEMMING EN TOELICHTING

 

Olympia Haarlem heeft als vereniging ook met de AVG-wetgeving te maken (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming). De invoering van deze wet heeft landelijk veel voeten in aarde gehad.  Wij als club doen er alles aan om deze wetgeving zo goed mogelijk navolging te geven en te zorgen dat alle gegevens die verwerkt worden, op een juiste manier bewaard en gebruikt worden. Op een aantal pagina’s op de website komt men als bezoeker onze privacyverklaring tegen, waarin u onze basisrichtlijnen over het toepassen van deze wet kunt lezen.

Op deze pagina gaan we nog iets verder in omtrent deze AVG en geven we u als lid nog wat meer mogelijkheden. Hierdoor kunnen we het voor u en onze vereniging transparant maken waardoor de website leuk en informatief blijft.

TOESTEMMING PRIVACYGEVOELIG MATERIAAL OP DE WEBSITE
Wat is er leuker voor een voetbalclub, dan een vrolijk en rijkelijk gevulde website. Nieuwsberichten, teamfoto’s, spelersportretten en wedstrijdverslagen. Leuk om te lezen, leuk voor later en vaak goede reclame voor de club. Echter moet toestemming gevraagd worden voor publicatie aan de betreffende personen wanneer deze met naam en toenaam worden genoemd of op fotomateriaal worden gepubliceerd.

GEEF WEL/NIET UW AVG-TOESTEMMING

Help de club en vul als lid of als ouder met kind onder 16 jaar – het AVG-toestemmingsformulier in, waarmee u toestemt in publicatie van beelden en namen van uzelf of uw kind(eren). Kijk op deze pagina voor het betreffende formulier.

Ziet u zichzelf op deze website en heeft u hier geen toestemming voor gegeven? Laat het ons weten via mail. Vind u het beeldgebruik geen probleem? Vul dan alsnog het formulier in.

Nieuwe leden hebben de mogelijkheid wel/niet toestemming te geven tijdens het invullen van het aanmeldformulier. Alleen geregistreerde bezoekers kunnen dit formulier invullen. Na het invullen van het formulier krijgt de betreffende persoon ook in zijn mail hier een bevestiging van.

Leden die worden afgebeeld op een spelersportret op deze betreffende pagina en op de homepage van Olympia Haarlem hebben ook expliciet toestemming gegeven voor gebruik van de gepubliceerde gegevens. De aanvraag voor deze portretten geschiedt middels een apart formulier op onze website en wordt ondertekend door de geportretteerde persoon zelf. Hij of zij ontvangt hiervan ook een bevestiging via de mail. Het plaatsen van deze portretten wordt altijd geverifieerd met de betreffende persoon.

BELANGRIJK!
Het verwijderen van al u privacy-gevoelige gegevens en/of beeldmateriaal
Mocht u als lid of oud-lid de behoefte hebben om alle privacy-gevoelige gegevens te laten verwijderen, dan kan dit. Wij bieden u de mogelijkheid om via een mail hiervoor een verzoek in te dienen. Geef daarin zo exact mogelijk aan wat u wensen zijn en om welke gegevens het gaat. De kans bestaat dat uw gegevens in het verleden op verschillende locaties zijn bewaard. Denk bijvoorbeeld aan het ledenbestand of nieuwsbrief. Heeft u een vraag over beeldmateriaal van uzelf of uw kind(eren)? Dan kunt u hierover ook via mail contact met ons opnemen. Onze webmaster en/of een bestuurslid zal uw aanvraag met zorg behandelen en daar actie op ondernemen. Uw eerdere toestemming is op ieder moment zonder opgaaf van reden intrekbaar.

VERWERKING GEGEVENS VIA DE WEBSITE

Als vereniging doen wij er alles aan om uw gegevens en privacy-gevoelige informatie zorgvuldig te verwerken en te bewaren. De bestuursleden doen er alles aan om de beveiliging van deze data goed te regelen.

De verbinding tussen u als gebruiker en de webserver is HTTPS. Dit betekent dat als u gegevens verstuurd via onze website deze veilig en versleuteld over het web gaan. U kunt dit zien aan het groene slotje voor de url in de balk van uw browser.

De hosting van onze website is onder gebracht bij Netaffairs. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van de servers waarop ons domein olympiahaarlem.nl op draait dan kunt altijd contact opnemen met de klantenservice van Netaffairs.

Alle informatie die u via onze website verzend wordt opgeslagen in het CMS systeem wat degelijk beveiligd is. Bij eventuele hacks of problemen worden wij direct op de hoogte gesteld en ondernemen wij actie.

De informatie die via de mail aan u wordt bevestigd en in de mailboxen naar bestuursleden wordt verzonden ligt niet meer in het bereik van onze vereniging en is de verantwoordelijkheid van de ontvanger als het gaat om het bewaren of verspreiden ervan.

BERICHTEN MET NIEUWSWAARDE
Het kan voorkomen dat u uzelf terugziet op een foto bij een nieuwsbericht op onze website. Het kan gebeuren dat u als tegenstander ook in beeld wordt gebracht tijdens een wedstrijd of wordt genoemd bij naam in een nieuwsbericht. Dit kan ook gebeuren zonder dat u toestemming hebt gegeven voor die gebruik.
Nieuwsberichten hebben op onze website een houdbaarheid van 12 maanden. Daarna worden deze uit het systeem verwijderd en staan niet meer openbaar.
Heeft u toch een probleem met een bepaalde berichtgeving? Laat het ons weten via mail zodat wij actie kunnen ondernemen.

KLACHTEN EN SUGGESTIES
Heeft u toch nog vragen of suggesties over de AVG-wetgeving? Neem dan contact op met het bestuur of onze webmaster.


 

 

CONTRIBUTIE

Olympia Haarlem is een prachtige voetbalclub. Het bestuur rekent op uw begrip en de medewerking van alle leden om de vereniging financieel gezond te houden.

JO23 Talentteam * € 325,00
JO23 Geen talentteam € 250,00
JO19 Talentteam * € 310,00
JO19 Geen talentteam € 250,00
JO18 Talentteam * € 300,00
JO18 Geen talentteam € 245,00
JO17 Talentteam * € 280,00
JO17 Geen talentteam € 240,00
JO16 Talentteam * € 260,00
JO16 Geen talentteam € 230,00
JO15 Talentteam * € 250,00
JO15 Geen talentteam € 210,00
JO14 Talentteam * € 240,00
JO14 Geen talentteam € 205,00
JO13 Talentteam * € 230,00
JO13 Geen talentteam € 200,00
JO12 Talentteam * € 210,00
JO12 Geen talentteam € 195,00
JO11 Talentteam * € 200,00
JO11 Geen talentteam € 190,00
JO10 Talentteam * € 195,00
JO10 Geen talentteam € 180,00
JO9 Talentteam * € 185,00
JO9 Geen talentteam € 175,00
JO8 Geen talentteam € 150,00
Mini's Geen talentteam € 150,00
MVA OH MO13  € 210,00
MVA OH MO11 € 190,00
Senioren Zaterdag Selectie € 300,00
Senioren Overige teams € 250,00
Zaal   € 160,00
Niet-spelend   € 55,00

Het rekeningnummer van vv Olympia Haarlem voor contributies is:
Rabobank NL68 RABO 0117128368 (IBAN)

CONTRIBUTIE-INNING

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Het rekeningnummer van Olympia Haarlem voor contributies: NL42 INGB 0005097002
Te name van: vv Olympia Haarlem
Onder vermelding van: ‘contributie’ en spelersnaam

Betaling nieuwe leden
Nieuwe leden zijn bij aanmelding € 50,– verschuldigd (aanmeldingskosten). Dit bedrag wordt verrekend met de contributie over het eerste jaar.

Betaling huidige leden
Uiterlijk eind augustus van ieder jaar ontvangt u via uw mailadres een verzoek tot betaling.
HOUD VANAF HALF AUGUSTUS DUS UW MAIL IN DE GATEN.

Mocht u deze niet hebben ontvangen vóór 1 september, dan verzoeken wij u voor 7 september contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Mogelijk is uw (e-mail)adres gewijzigd.

Leden dienen het volledige contributiebedrag vóór 15 september van ieder jaar op de rekening van vv Olympia Haarlem te hebben bijgeschreven. Dit met duidelijke vermelding dat het de contributie betreft en de volledige naam van degene waarvoor de contributie wordt overgemaakt.

Leden die het contributiebedrag niet of niet volledig op tijd betalen of geen regeling hebben afgesproken met de penningmeester krijgen automatisch per 15 september een trainings- en speelverbod opgelegd.

TERMIJNEN EN NIET OP TIJD BETAALD

Jeugdsportfonds Haarlem

Olympia Haarlem wil graag dat alle kinderen kunnen sporten. Helaas zijn niet alle ouders/verzorgers in staat om de contributie voor hun kind te betalen. In dat geval adviseren u om contact op te nemen met het Jeugdsportfonds Haarlem.

Zie voor meer informatie onderaan deze pagina.

In drie termijnen betalen
Voor de betaling in termijnen geldt een extra verhoging van € 15,– i.v.m. administratiekosten.

Betalen in drie termijn kan worden aangevraagd tot 15 september van ieder jaar.

Het verzoek van de termijn-betaling kan uitsluitend via een gemotiveerd email-verzoek aan de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het bestuur weegt de aanvragen voor het betalen in termijnen en behoudt zich het recht voor om het verzoek niet in te willigen.

Dit betekent dat uiterlijk 1 oktober een derde van de contributie vermeerderd met de administratiekosten (€ 15) moet zijn betaald. De overige twee/derde van de contributie dient vóór 1 december te zijn overgemaakt.

Niet betaald voor aanvang competitie
Het bestuur rekent op het begrip en medewerking van alle leden om de vereniging financieel gezond te houden. Leden die bij aanvang van de competitie niet betaald hebben, worden direct afgemeld als bondslid van de KNVB, waardoor hun naam niet op het wedstrijdformulier kan worden geregistreerd, zodat zij niet meer aan wedstrijden kunnen deelnemen.

Leden die het contributiebedrag niet of niet volledig op tijd betalen krijgen automatisch een train- en speelverbod.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via de secretaris ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk 31 mei van ieder kalenderjaar schriftelijk via de mail worden opgezegd.

 

 

JEUGDSPORTFONDS HAARLEM

Olympia Haarlem wil graag dat alle kinderen kunnen sporten. Helaas zijn niet alle ouders/voogden in staat om de contributie voor hun kind te betalen. In dat geval adviseren u om contact op te nemen met het Jeugdsportfonds Haarlem.

Het Jeugdsportfonds Haarlem ondersteunt ouders en voogden bij de betaling van contributie.

Olympia Haarlem kan voor ouders/voogden geen aanvraag bij het Jeugdsportfonds Haarlem doen!

Ouders en voogden moeten zelf contact opnemen met JeugdSportfonds Haarlem. Lees eerst de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem en de spelregels. Neem daarna contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wel graag direct een mail naar de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) sturen om hem op de hoogte stellen, zodat hij weet dat er op een andere wijze aan de betaling wordt voldaan.

Onderstaand volgen enkele passages  van de website Jeugdsportfonds Haarlem.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en voogden niet zelf doen. Dat kan alleen door zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in de eerste of tweedelijns gezondheidszorg, het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnswerk en minimaorganisaties.

De belangrijkste voorwaarden:

 • Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
 • Ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, bevinden zich in een schuldsaneringstraject
 • Een aanvraag kan digitaal gedaan worden door een intermediair
 • Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!
 • Wie de HaarlemPas heeft, komt in aanmerking voor een bijdrage
 • Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen aanvragen ingediend worden
 • De bijdrage is maximaal € 350,- (contributie+ materiaal)
 • Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan er opnieuw aangevraagd worden
 • Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de club of vereniging.

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
 • Tel. 023- 305 305 6
 • -=-=-=-=-
 • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
 • Tel. 023- 5 33 86 06